Voor het jaar 2021 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Lees hier meer.

Klachten

Heeft u klachten over een behandeling dan kunt u contact met uw behandelend logopedist opnemen zodat deze kunnen worden verholpen. U kunt klachten ook schriftelijk aan ons sturen middels een e-mail: info@logopedie-nijmegen.nl of per post. Ons postadres staat hieronder:

3e van Hezewijkstraat 2 6542 JP Nijmegen