Voor het jaar 2021 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Lees hier meer.

Over Ons

Logopediepraktijk Den Haag is sinds 2010 gevestigd in Den Haag. Alle logopedische stoornissen van zowel kinderen als volwassenen worden onderzocht en behandeld. Bij ernstige stemklachten wordt doorverwezen naar een logopedist gespecialiseerd op stemgebied.

Mijn naam is Marijke de Bruijn, ik ben ruim 20 jaar werkzaam als logopedist en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Om op het vakgebied bij te blijven volg ik regelmatig cursussen. Daarnaast ben ik aangesloten bij een kwaliteitskring.